O NÁS

VÍZIA SPOLOČENSTVA
„Našou víziou je vidieť generácie mladých ľudí, ktorí stoja na pravdách a princípoch evanjelia a sú tak schopní prinášať Božie kráľovstvo do svojho okolia.“
KTO SME?
Spoločenstvo Youth je Rímskokatolícke spoločenstvo, ktoré funguje na území mesta/farnosti Sereď. Venujeme sa prevažne mladým v našom meste a jeho okolí.
VZNIK SPOLOČENSTVA
Spoločenstvo vzniklo v roku 2011. V tom čase sme mávali stretká v pivničných priestoroch fary v Seredi. Tam sme fungovali až do roku 2014, keď sa nám s pomocou farnosti a mesta podarilo zohnať priestor v dome kultúry. Už od začiatku fungovania nám išlo o to, aby sme mladej generácii priblížili posolstvo evanjelia spôsobom, aký je im blízky. Z našej strany sme hľadali odpoveď na výzvu Sv. Jána Pavla II., ktorý začal volať Cirkev k novej evanjelizácii. Znamená to priblížiť evanjelium mladým ľuďom spôsobom, ktorý ich zaujme a budú mu rozumieť. Preto sme boli od vzniku v úzkom prepojení aj s farnosťou a snažili sme sa pomôcť v príprave na sviatosť birmovania, ako sme vedeli. Rôzne víkendovky, scénky, modlitby chvál, stretká… V roku 2014/15 sme dostali poverenie organizovať celú birmovaneckú prípravu. To je pre nás výzva do dnes. Každoročne od roku 2011 preto posielame našich mladých do animátorských, vodcovských, evanjelizačných škôl, na rôzne konferencie a školenia, aby sme tak čo najlepšie zvládli celú prípravu.

Kalendár udalostí

february, 2018

No Events

NAŠE PROJEKTY

Viac nájdete po rozkliknutí na projekt.

Povieme Vám..

Podcast

Sme veľmi radi, že si sa rozhodol/a prísť na niektoré z našich stretnutí. Táto sekcia "Podcast" slúži ako doplnok našich stretnutí, pre všetkých, ktorí chcú študovať preberané témy viac do hĺbky, ale taktiež pre všetkých, ktorím sa nedalo prísť, alebo museli ísť uspávať našich najmenších!

Otec nás povolal aby sme rástli a prinášali Jeho kráľovstvo všade kam kráčame.

Preto sa modlíme, aby toto slovo padlo na úrodnú pôdu Tvojho srdca a prinieslo mnohonásobné ovocie, ktoré zostane!

Náš Tím

Máme spoľahlivých členov, ktorí sa aktívne zapájajú do služby pre Boha. Zopár z ních Vám predstavíme:
Ján Sojka
Ján Sojka

Modlitebný Otec

  Marián Paldan
  Marián Paldan

  Zodpovedný za 24 hodinové modlitby

   Ján Vaško
   Ján Vaško

   Marketingový špecialista

    Kontakt

    Školská 118/1 926 01 Sereď
    E-mail: goel@igoel.sk Phone: (+421) 555-5555
    X